ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ »ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Μ.ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ