Παρουσίαση υλοποίησης του ΕΣΠΑ στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε εποχές που τα δημοσιονομικά πλαίσια είναι ασφυκτικά οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν μια σημαντική πηγή χρηματοδοτικών εργαλείων,επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020” όπου παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ.