Παρουσίαση τριών νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ενημερωτική εκδήλωση τη Τετάρτη 18 Ιουλίου 3 προγραμμάτων Ψηφιακό άλμα και βήμα,ποιοτικός εκσυγχρονισμός.