ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ

0
188

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων
ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων