ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑμεΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ