ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρταίων