ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΆΡΤΑΣ