”ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΤΟΡΗΣ Πρόεδρος Ένωσης Αστ. Υπαλλήλ. Αρτας