ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 16ο ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΛΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ