Πανελλήνια εβδομάδα εκπαίδευσης και πρόληψης.

Πανελλήνια εβδομάδα εκπαίδευσης και πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών και το ΕΚΑΒ πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που αφορούν τις πρώτες βοήθειες.