Παγκόσμια Ημέρα Νερού : Ο πλέον απειλούμενος φυσικός πόρος

Στοιχεία που αφορούν τους υδάτινους πόρους,την ορθολογική διαχείριση και προστασία τους δίνει το ΙΓΜΕ Ηπείρου,με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού. Όπως τονίζει,το νερό είναι ο πλέον απειλούμενος φυσικός πόρος και ο πλέον ευάλωτος σε κάθε μορφή ρύπανσης.