ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Η 2α ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΔΗΜΟΣ Πρόεδρος Συλλόγου ”ΑΓΚΑΛΙΑ΄΄