Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ »ΣΚΟΥΦΑΣ» ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ »ΕΛΛΑΔΑ 2021»

0
747

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΤΑΛΟΥΚΑ- Γραμματέας Συλλόγου
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ- Εκπαιδευτικός-Μέλος Συλλόγου »ΣΚΟΥΦΑΣ»