Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ”DELPHI ECONOMIC FORUM”