Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ