Ο αγιασμός των υδάτων στη Κορωνησία, Άγιο Σπυρίδωνα & Νέα Κερασούντα.

Στο λιμάνι της Κορωνησίας έγινε η κατάδυση του τιμίου σταυρού,ενώ στις Τ.Κ Αγίου Σπυρίδωνα και Νέας Κερασούντας στα νερά του ποταμού Λούρου.