Ο ΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ΄΄ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος