ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΟ 584 Μ/Π ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ