Οριστική μεταβίβαση δύο ακινήτων της Άρτας στο Υπερταμείο.

Οριστικά μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο δύο από τα 79 ακίνητα της Άρτας που περιλαμβάνονται στη λίστα. Το θέμα άσκησης ένδικων μέσων απασχόλησε τη πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ Αρταίων.