”ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ’

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ Πρόεδρος Επιμελητηρίου ‘Αρτας