ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ