ΟΞΥΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ »ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ»ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ