Ομόφωνη απόφαση για τη καταβολή των δουλεμένων στους σχολικούς φύλακες του δήμου Αρταίων.

0
30

Ομόφωνα αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Αρταίων την καταβολή οφειλών προς 16 σχολικούς φύλακες. Συγκεκριμένα αποφάσισε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους εργαζόμενους και τη καταβολή του ποσού σε 4 δόσεις και σε διάστημα δύο ετών.