Ομόφωνη απόφαση για την καταβολή δεδουλευμένων στις σχολικές καθαρίστριες.

Ομόφωνα ενέκρινε το ΔΣ Αρταίων το αίτημα των σχολικών καθαριστριών για τη καταβολή δεδουλευμένων τους. Οι καθαρίστριες παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο με πιθανό ενδεχόμενο να μην πληρωθούν ούτε μέχρι το Πάσχα.