Ομόφωνη απόφαση για νέα δίκτυα ύδρευσης και για ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Άρτας.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη κατασκευή τμημάτων ύδρευσης στον οικισμό Γλυκορίζου και του έργου που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κολυμβητηρίου.