ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ