ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ