ΟΜΙΛΙΑ ΧΡ.ΓΚΟΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ