ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ