ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ ΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

0
960