ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ