ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

0
509