ΟΜΙΛΙΑ Γ ΣΤΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Βουλευτής ΝΔ Αρτας