ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ