ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΒΑΤΟ