ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ”ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΩΝ 2020”