ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ