”ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ
Επικ. ”Λαϊκή Συσπείρωση”