Οι Μπαντίδοι και φέτος στην Άρτα.

Το έθιμο των Μπαντίδων αναβίωσε και φέτος στην Άρτα από τον Μ/Φ Σύλλογο “ΣΚΟΥΦΑ”. Σκωπτικά δίστιχα,ανάλογη αμφίεση και συνοδεία παραδοσιακής μουσικής,τα μέλη του Συλλόγου διασκέδασαν ξεσηκώνοντας δημότες και επισκέπτες.