ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ