ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ