Οι ΄΄Υφοποιοι΄΄ παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση ΄΄κατά συνθήκη ψευδή΄΄.