Οδηγίες προς τους καταναλωτές και τους εμπόρους για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αυξημένοι είναι οι έλεγχοι στην αγορά και την εορταστική περίοδο για την προστασία των καταναλωτών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Όπως τονίζεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι στιγμής η κατάσταση διαμορφώνεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.