Οδηγίες για την άρση της ακινησίας οχημάτων και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Διευκρινίσεις για την άρση της ακινησίας οχημάτων και πληρωμή τελών κυκλοφορίας παρέχει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.Η διάταξη εφαρμόζεται από τις 15 Μαϊου.