Ξεκινά πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα Υγείας.

Μέχρι τη Δευτέρα 21 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.