Ν. Καλαντζής:”Οι βάσεις για κάτι καλύτερο έχουν τεθεί. Εμείς είμαστε εδώ να αγωνιζόμαστε”

Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών έργων για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών. Αυτό, τόνισε ο Δήμαρχος Ζηρού, στη πρόσφατη ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων για το 2016.