ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ