ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 2021 ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ