ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

0
810