ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ